NHÓM NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 • LUẬT KINH TẾ

  Sinh viên học chuyên ngành Luật kinh tế sẽ có được kỹ năng nhận thức pháp luật về kinh doanh, tính đa dạng trong pháp luật về kinh doanh, xu hướng phát triển của pháp luật về kinh doanh và nhận biết nhu cầu, phương pháp điều chỉnh các vấn đề của pháp luật về kinh doanh.

  01/03/2017
 • QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH & LỮ HÀNH

  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành cung cấp khối kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế của các vùng miền, lãnh thổ khác nhau trên thế giới ; kiến thức về điều hành và quản lý các công việc liên quan đến quá trình cung ứng dịch vụ du lịch và lữ hành.

  21/07/2016
 • QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

  Ngành Quản trị ngoại thương sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, những hiểu biết về kinh doanh quốc tế như xuất - nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, thanh toán quốc tế, kỹ năng đàm phán và giao tiếp, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh quốc tế, lập kế hoạch tiếp thị, và chọn thị trường.

  21/07/2016
 • QUẢN TRỊ MARKETING

  Quản trị marketing có vị trí và vai trò hết sức quan trọng đối với các hoạt động quản trị nghiệp vụ khác trong doanh nghiệp: quản trị sản xuất, quản trị tài chính và quản trị nhân sự.

  14/06/2016
 • QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, NHÀ BẾP

  Quản trị khách sạn, nhà hàng, nhà bếp là giám sát hoạt động các bộ phận, thiết lập quy tắc quản lý nhân sự, giải quyết khiếu nại của khách hàng, tổ chức hệ thống tiếp phẩm, quản lý ngân sách và các vấn đề tài chính, đào tạo nhân viên… 

  14/06/2016
Top